top of page

יד יהודית

'יד יהודית' הוקמה בשנת 2002 על ידי האדמו"ר הצדיק הרב יעקב ישראל איפרגאן שליט"א (הרנטגן), שהינו אחד הרבנים המובילים בפעילות החסד בישראל .

'יד יהודית', הינו ארגון ששם לו למטרה לבנות רשת תמיכה, עזרה ונתינה למשפחות מעוטות יכולת ברחבי ישראל ובמיוחד באזורי הפריפריה בדרום ובצפון.

לאור הנתונים הקשים על ממדי העוני בישראל עלה בצורה משמעותית מספר הפונים ליד יהודית לתמיכה וסיוע.

הפונים הנם מכל קצוות האוכלוסייה:

  • משפחות חד הוריות

  • עובדות, שאינן משתכרות דיין למחייתן אשר חסרות מוצרים בסיסיים לביתם.

  • קשישים עריריים אשר אינם מסוגלים לממן תרופות שאינם נמצאות בסל הבריאות.

  • תלמידים הזקוקים למחשב ללימודים כלליים וללימודים במסגרות מיוחדות.

  • משפחות עם חובות חשמל ומים אשר אינם מסוגלים לשלמם.

  • כל אלו ועוד מאות רבות פונים מידי יום ליד יהודית בבקשה לסיוע ותמיכה.

 

ביד יהודית, אנו משתדלים לתת מענה מתאים לכל פונה עפ"י צרכיו האמיתיים.

מתנדבי יד יהודית פועלים לסייע לכל אותם פונים להקשיב להם ולתת להם סיוע התואם את צרכיהם.

 

יד יהודית פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקות הרווחה של המועצות המקומיות והעיריות על מנת להתאים את הסיוע הנדרש לכל בית  ונזקק, כל זאת במהירות וביעילות וללא בירוקרטיה מיותרת.

בפעילות חסד ברוכה זאת לוקחים חלק מתנדבים רבים: חיילים, בני נוער, בני ישיבה וציבור שכל מטרתו לסייע.

 

דרכה הייחודית של יד יהודית הינה דרך של כבוד וכיבוד הנזקק בעת מצוקתו. שת"פ עם ארגונים ומאות המתנדבים המסייעים לאלפי נזקקים משפחות קשות יום, פועלים ללא לאות מתוך ראית הצורך האמיתי של הפונה להמשך מהלך חיים תקין ומכובד.

אנשי עסקים ואישי ציבור מהשורה הראשונה בישראל לקחו על עצמם להיות שותפים לדרכו של האדמו"ר הצדיק הרב יעקב ישראל איפרגאן שליט"א ויד יהודית על מנת לאפשר את הסיוע לכל אלפי הנזקקים. יחד עם יהדות העולם הם מלווים את הפעילות במסירות ונדיבות, וממנפים את יכולתה של 'יד יהודית' להמשיך ולסייע  לאור ערכי  המסורת היהודית של ערבות הדדית בסימן "כל ישראל ערבים זה לזה".

bottom of page