top of page

האדמו"ר הרב יעקב ישראל איפרגאן שליט"א - הרנטגן

האדמור הרב יעקב ישראל איפרגאן שליט"א, הרנטגן. בנו ממשיך דרכו של הרב שלום איפרגאן זצוק"ל

האדמו"ר הרב יעקב ישראל איפרגאן שליט"א המוכר בכינויו הרנטגן עומד בראש מוסדות ענפים ושם לו למטרה לסייע לכל נצרך גשמי או רוחני.

אביו, רבי שלום איפרגאן זיע"א בעל המופתים הנודע נולד למשפחת מקובלים חשובה בדרום מרוקו במחוז תרודאנת אשר בעמק הסוס. לקראת סוף ימיו למד רבי שלום עם בנו הצעיר רבי יעקב ישראל שליט"א, את פרד"ס התורה ואף הדריכו בענייני התיקונים הרבים שערך כל ימי חייו. רבי שלום נסתלק לישיבה של מעלה ב-ח' בתמוז התשנ"ד ומאז ממשיך בנו הרב יעקב ישראל את דרכו.

האדמו"ר הרב יעקב ישראל איפרגאן שליט"א המוכר בכינויו הרנטגן עומד בראש מוסדות ענפים ושם לו למטרה לסייע לכל נצרך הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית. מוקד הפעילות הינו מרכז בפאתי העיר נתיבות שהפך אבן שואבת לכל, במרכז זה ניתן לחזות בקבוצות קבוצות של עמלי תורה המשתלמים במקצועות התורה המגוונים, כשלצידם קבוצה פעלתנית של אנשים חדורי שליחות המיישמים את תורתו של הרב ועוזרים לאנשים קשי יום, אלמנות ויתומים שאין ידם משגת לכלכל את עצמם, לצד מעשי חסד רבים נוספים.

כנושא את משא העם יוצא הרב מדי שבוע לקברות הצדיקים בצפון ועורך תיקונים עבור כל עם ישראל בכל תחומי החיים, פרנסה, רפואה שלמה, זיווגים ושלום בית, ובעיקר נושא הרב תפילה הבוקעת רקיעים עבור המצב הבטחוני והעומדים על משמר ארצנו.

רבים רבים מכל שכבות העם מגיעים לכבוד הרב על מנת להתייעץ לשטוח תחינה ולבקש ברכה בכל תחומי החיים, והרב בנחת וכמשתתף בצער העם מברך ונותן את עצמו למען הכלל.

רגע השיא של מסירות הנפש עבור כלל ישראל הוא ללא ספק יום ההילולא לזכר אביו ה'בבא שלום' זיע"א, בערב זה עורך הרב יום לימוד תורה ותיקון מיוחד לזכר כל הצדיקים מדורי דורות ותוך כדי הדלקת הנרות מברך הרב בדמעות את כל עם ישראל בכלל ואת באי ההילולא בפרט, רבים שהגיעו להילולא זוכים להארות מיוחדות ואף נושעו לאחר השתתפותם.

bottom of page