הילולא 2019.jpeg

ציון רבי שלום איפרגאן | ח' תמוז תשע"ט 11.07.2019 | 19:30

 

הילולת סידנא קדישא, האדמו"ר המלוב"ן רבינו "שלום איפרגאן" זצוק"ל

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, לאוקומי לשכינה הקדושה מעפרה, לקרב את ביאת משיחנו גואל צדק, בחסד וברחמים.

נתאסף ונתכנס יחדיו, כאיש אחד בלב אחד, להרבות אחדות ואהבת ישראל אמיתית. אחינו בני ישראל, מכל חוג עדה ומגזר. ביום ההילולא של הצדיק המלוב"ן, סידנא קדישא רבינו שלום איפרגאן זצללה"ה, אשר כל ימיו עסק לתקן ולייחד ייחודים נוראים, כדי לקרב את גאולתן של ישראל.

בהתקשרותנו האיתנה לבנו וממשיך דרכו, מרנא ורבנא, צדיק יסוד עולם, רבינו יעקב ישראל איפרגאן שליט"א, ניגשים אנו בדחילו ורחימו, לקיים את רצונו הקדוש, להשתתף בהילולא, אשר וודאי תעורר רחמי שמים מרובים, להשפיע טובות וחסדים, על אחינו בני ישראל, בכל מקומות מושבותיהם, ולקרב את גאולתם במהרה.


בטוחים אנו בזכותה של המצווה הגדולה, ובכוחם של קדושי עליון, שיעוררו רחמים במרומים, עלינו, על נשותינו, על בנינו ובנותינו ועל כל צאצאינו, שנזכה כולנו לחיים טובים וארוכים, חיים של אושר ועושר, חיים של שלום ושלווה מבית ומחוץ, חיים של בריאות איתנה ונחת מכל יוצאי חלצינו.
אמן ואמן כן יהי רצון.