פרשת במדבר

מתורת האדמו"ר הרב יעקב ישראל איפרגאן שליט"א. בפרשתנו במדבר הקב"ה פונה למשה במילה "וידבר" וידוע שכאשר יש פניה בלשון זו, זה בא ללמד על לשון...