סיפורים מופלאים
ברכת כבוד הרב
איפרגאן לחג השבועות-חג מתן תורתנו
חג השבועות הוא סוף ימי ספירת העומר, בהם אנו מגיעים למדרגה רוחנית גבוה, לקראת יום מתן תורה. החסד שאתם עושים במהלך השנה עם עם ישראל מוטבע בתורתנו הקדושה שעליה אמרו חז"ל: "תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים", בזכות התורה ה' ישפיע עליכם מאוצרו הטוב עליכם. חג שבועות הוא גם ברכת התבואה, הבא ללמדנו ש"אם אין קמח אין תורה", וזאת סיבת הבאת הביכורים. אתם העוסקים במלאכתכם ומעלים את תרומתכם, הנכם שותפים מלאים בעשיית חסד ולימוד תורה המתקיימים במוסדותינו. ונמצא שאתם מחזיקים בקיומו של העולם, כפי שאמרו רבותינו ז"ל, "על שלושה דברים העולם עומד על התורה, ועל העבודה, ועל הגמילות חסדים". יהי רצון שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, וישפיע ה' עליכם שפע, ברכה והצלחה בעמלכם. "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" חג שבועות שמח