סיפורים מופלאים
ראש חודש שבט
חודש שבט הוא חודש המסמן את תחילת מעבר הטבע מהחורף לאביב, מעבר מתרדמת החורף של העצים לפריחתם וללבלובם. וזאת אחת הסיבות שאנו חוגגים בו את חג האילנות - ט"ו בשבט. ראש חודש שבט מיוחד בהיותו ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים: בחמשה עשר בו (ראש השנה דף ב' עמוד א'). לפי חכמים ידוע שיום זה הוא כראש השנה, שמסוגל לתפילה על פירות האילן, ובכללן "הפירות" של האדם, שיעסקו בתורה ובמעשים טובים ויצליחו לגדול בטעם ובריח טוב כפירות העצים.